Instytucja Polish Cinema

Propozycja identyfikacji dla prezentacji polskiej kinematografii na zagranicznych festiwalach filmowych (projekt konkursowy).

Back to Top