Simple

Projekt identyfikacji oraz opakowania dla nowej marki ciastek na polskim rynku łakoci.

Back to Top