Identyfikacja ACD

Projekt identyfikacji wizualnej oraz propozycja plakatu dla "Akademickiego Centrum Designu" w Łodzi. Projekt brał udział w konkursie na identyfikację dla tej instytucji.

Back to Top